HEMATOLOGİYA

Xəbərlərin hamısı

Talassemiya: formaları, simptomları, müayinəsi Talassemiya anadangəlmə xəstəlikdir. Xəstəliyin səbəbi orqanizmdə anormal hemoqlobin formasının hasil edilməsidir..
Daha ətraflı

Hiperxolesterinemiya Hiperxolesterinemiya qanda xolesterin səviyyəsinin həddindən artıq yüksəlməsidir. Xolesterin muma oxşar, yağ kimi maddədir və təbii halda hüceyrələrin divarlarında olur.
Daha ətraflı

Anemiya Anemiya qanda qırmızı qan hüceyrələrinin (eritrositlər) və ya hemoqlobinin çatışmazlığı ilə müşahidə edilən ciddi xəstəlikdir. Hemoqlobin beyinə, əzələlərə, digər orqanlara oksigeni çatdıran maddədir.
Daha ətraflı