GİNEKOLOGİYA

Xəbərlərin hamısı

Cinsi yetişkənlik (Yeniyetməlik dövrü və cinsi yetişkənlik) Yeniyetmələrdə bu dövrdə çoxsaylı dəyişikliklər baş verir: cinsi yetişkənlik, fiziki, psixoloji və fizioloji dəyişikliklər və s..
Daha ətraflı

Cinsi orqanların insan papilloma virusu infeksiyası İPV (HPV - Human papillomavirus) geniş yayılmış və cinsi yolla yoluxan infeksiyanı (CYYİ) törədən virusdur.
Daha ətraflı

Aybaşı dövrü və menstrual təqvimin aparılması Sizin aybaşı dövrünüz sağlamlığınız haqda çox məlumat verə bilər və onu izləmək məqsədəuyğundur.
Daha ətraflı